Zapisz się do newslettera i odbierz 10% zniżki! Opowiemy Ci, jak każdego dnia najlepiej zadbać o zdrowie Twojego ukochanego pupila.

REGULAMIN SKLEPU

 

I. O NAS

Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu Produktów oferowanych przez KYA NATURAL COMPANY Sp. z o.o. z siedzibą w Czarnej Wsi Kościelnej, ul. Szkolna 6, 16-020 Czarna Wieś Kościelna, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0001023281, NIP: 9662174620, REGON: 524661530 z kapitałem zakładowym 5.000 zł („Sprzedający” lub „KYA NATURAL”), za pośrednictwem Sklepu Internetowego, dostępnych na stronie www.fulvipets.pl  („Sklep”) oraz zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności usługi Newslettera i Konta Klienta.

 

Wszelkie informacje dotyczące ochrony danych osobowych Klientów znajdują się w Polityce Prywatności, dostępnej na stronie Sklepu.

 

KYA NATURAL jest producentem i dystrybutorem najwyższej jakości produktów z kwasem fulwowym, a także właścicielem marki Fulvi Pets.

 

II.DEFINICJE

Terminom użytym w niniejszym Regulaminie przypisuje się następujące znaczenie:

 

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy KYA NATURAL a Klientem za pośrednictwem strony internetowej Sklepu;

Klient – posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w Sklepie;

Towary (lub Produkty) – produkty dostępne w Sklepie internetowym, które są przedmiotem Umowy sprzedaży. Jednocześnie wskazuje się, że Produkty nie są środkami leczniczymi w rozumieniu art. 2 pkt 32 i nast. ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U.2021.1977 t.j.)

Sklep internetowy (Sklep) – sklep internetowy dostępny pod adresem www.kanaste.pl, w którym Klient może w szczególności składać zamówienia i który świadczy inne usługi oferowane przez Sprzedającego;

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Towarów;

 

III. OGÓLNE POSTANOWIENIA

Regulamin ten ustala zasady korzystania z naszego Sklepu internetowego, który jest dostępny na stronie www.fulvipets.pl . Sklep jest prowadzony przez KYA NATURAL COMPANY Sp. z o.o. zwany dalej “Sprzedawcą”.

 

Regulamin szczegółowo wyjaśnia:

 

 • Proces składania zamówień w Sklepie internetowym za pomocą elektronicznych środków komunikacji.
 • Zasady zawierania Umów sprzedaży dla usług dostępnych w naszym Sklepie internetowym.
 • Jak działa nasz Newsletter.
 • Procedury reklamacyjne oraz możliwości odstąpienia od umowy zgodnie z obowiązującym prawem.

 

Aby skorzystać ze Sklepu, system komputera Klienta musi spełniać minimalne wymagania techniczne, takie jak:

 

przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari lub Opera.

 

Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiedniego sprzętu i połączenia internetowego do korzystania ze Sklepu.

 

Klienci mogą w dowolnym momencie uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu za pośrednictwem linku na stronie głównej Sklepu internetowego www.fulvipets.pl .

 

IV. KORZYSTANIE Z NASZEGO SKLEPU INTERNETOWEGO

Tylko pełnoletnie osoby niebędące ubezwłasnowolnione, które mające pełną zdolność do czynności prawnych, mogą korzystać z naszego Sklepu internetowego i dokonywać zakupów.

 

Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia dostępu Klienta do naszego Sklepu internetowego, w całości lub w części, lub do uniemożliwienia korzystania ze Sklepu, natychmiast po stwierdzeniu naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu. Szczególnie dotyczy to sytuacji, gdy Klient podał fałszywe, niedokładne lub nieaktualne dane podczas rejestracji, lub gdy jego działania są niezgodne z prawem, ogólnie przyjętymi zasadami korzystania z internetu lub szkodzą reputacji Sprzedającego.

 

Aby zapewnić bezpieczeństwo przekazywanych wiadomości i danych podczas korzystania ze Sklepu, podejmujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa adekwatne do poziomu ryzyka związanego ze świadczonymi usługami.

 

Klient powinien:

 

 • przestrzegać prawa, nie dostarczać ani nie przekazywać treści zakazanych przez prawo, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających prawa osób trzecich,
 • korzystać ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego działania,
 • nie podejmować działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej (spam),
 • korzystać ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów,
 • korzystać z wszelkich treści zamieszczonych w Sklepie internetowym jedynie do użytku osobistego.

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy pliki cookie. Klient może określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Informacje o plikach cookie znajdują się w Polityce Cookies.

 

Nasz sklep online umożliwia kontakt z nami. W tym celu, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres: [email protected].

 

V. PROCEDURA REALIZACJI UMOWY SPRZEDAŻY

Aby złożyć zamówienie w naszym sklepie internetowym i sfinalizować umowę sprzedaży, konieczne jest wyselekcjonowanie produktu z bieżącej oferty. Selekcji dokonuje się poprzez kliknięcie linka prowadzącego do wybranego produktu. Po dodaniu produktu do koszyka, zostanie wyświetlone podsumowanie wybranych towarów.

 

Następnie, wymagane jest staranne wprowadzenie danych osobowych zgodnie z nazwami pól formularza. Kolejnym krokiem jest wybór preferowanej metody płatności, akceptacja regulaminu sklepu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Naciśnięcie przycisku „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE” oznacza finalne potwierdzenie zamówienia, a wprowadzone informacje wraz z wybranymi opcjami stają się niezmiennymi. Przesłanie zamówienia przez klienta jest równoznaczne z wyrażeniem woli zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z jej warunkami oraz regulaminem sklepu.

 

Po złożeniu zamówienia, klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem, zawierającym wszystkie istotne elementy zamówienia. Umowa jest uważana za zawartą w momencie otrzymania przez klienta tej wiadomości e-mail. Umowa sprzedaży jest zawierana w języku polskim, a jej warunki są zgodne z zamówieniem i regulaminem.

 

VI. WYSYŁKA I DOSTAWA

 

Dostawa produktów jest możliwa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz wybranych krajów Unii Europejskiej. Adres dostawy to adres podany przez klienta podczas procesu składania zamówienia.

 

Koszt dostawy zostanie podany i uwzględniony podczas finalizacji zamówienia.

 

Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych na terenie Polski i do 14 dni roboczych dla wybranych krajów UE, liczony od daty złożenia zamówienia i dokonania płatności. Chyba że dla konkretnego produktu lub podczas składania zamówienia został wskazany inny termin. W przypadku wyboru płatności za pobraniem, termin ten liczony jest od dnia finalizacji umowy sprzedaży.

 

Potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży, wraz z jej kluczowymi warunkami, realizowane jest poprzez wysłanie e-maila na adres podany przez klienta. 

 

VII. CENY I OPCJE PŁATNOŚCI

 

Ceny wszystkich produktów wyrażone są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT, z określeniem stosowanej stawki. Należy jednak zwrócić uwagę, że ceny nie obejmują kosztów dostawy, które są doliczane dodatkowo podczas finalizacji transakcji.

 

Klient może dokonać zapłaty za zamówione produkty za pośrednictwem następujących metod:

 

 1. Elektroniczny system płatności iMoje
 2. Płatność gotówką przy odbiorze (za pobraniem)
 3. Karta płatnicza Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro poprzez system iMoje
 4. Przelew bankowy poprzez system iMoje
 5. Płatność BLIK poprzez system iMoje
 6. Bezpośredni przelew bankowy, z koniecznością wysłania wiadomości e-mail na adres [email protected]  z informacją o dokonanym przelewie.

 

Dane do przelewu:

ING Bank Śląski: 74 1050 1823 1000 0090 8212 2913

KYA NATURAL COMPANY Sp. z o.o., ul. Szkolna 6, 16-020 Czarna Wieś Kościelna.

SWIFT: INGBPLPW

 

VIII. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Zarówno Klient Indywidualny, jak i przedsiębiorca dokonujący zakupów w celach związanych z prowadzoną działalnością jednak nie posiadający charakteru zawodowego, ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od dnia, w którym otrzymał produkt lub osoba trzecia, wskazana przez klienta i nie będąca przewoźnikiem, weszła w posiadanie produktu.

 

Jeżeli klient chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, powinien poinformować o tym Sprzedającego poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres: info@fulvipets.pl Wiadomość powinna zawierać jednoznaczne oświadczenie o decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również złożone w formie pisemnej i wysłane na adres: KYA NATURAL COMPANY Sp. z o.o., ul Szkolna 6, 16-020 Czarna Wieś Kościelna.

 

Aby spełnić warunek terminu odstąpienia od umowy, wystarczy, że klient wyśle informację dotyczącą wykonania prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży przed upływem terminu na odstąpienie.

Klient ma obowiązek zwrotu Produktu w nienaruszonym stanie.

 

W sytuacji odstąpienia od umowy sprzedaży, Sprzedający zobowiązuje się do zwrotu wszystkich otrzymanych od Klienta płatności, włączając w to koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy standardowy sposób dostawy oferowany przez Sprzedającego). Zwrot płatności nastąpi niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Sprzedający otrzymał zawiadomienie o decyzji Klienta o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

 

Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu tych samych metod płatności, które Klient zastosował w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraził zgodę na inne rozwiązanie. W żadnym wypadku Klient nie poniesie żadnych kosztów związanych ze zwrotem płatności.

W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, klient jest zobowiązany pokryć koszt przesyłki.

 

IX. PROCEDURA REKLAMACJI TOWARÓW

 

Niniejsza procedura dotyczy zarówno Klienta Indywidualnego, jak i Przedsiębiorcy dokonującego zakupów w celach związanych z prowadzoną działalnością jednak nie posiadający charakteru zawodowego.

 

Zgodnie z prawem, Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia Produktu, który jest wolny od wad i zgodny z umową sprzedaży.

 

Odpowiedzialność Sprzedającego wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady jest regulowana przez Kodeks Cywilny, w szczególności przez jego art. 556 i następne.

 

Jeżeli Klient uważa, że otrzymany Produkt jest wadliwy, ma prawo złożyć reklamację. Reklamacje powinny być przesyłane drogą elektroniczną na adres [email protected] lub listem na adres KYA NATURAL COMPANY Sp. z o.o., ul. Szkolna 6, 16-020 Czarna Wieś Kościelna.

 

Reklamacja powinna zawierać dowody potwierdzające istnienie wady, takie jak zdjęcia, dokumenty lub sam Produkt. W razie potrzeby, Sprzedający może poprosić Klienta o dostarczenie dodatkowych informacji lub dowodów, które mogą przyspieszyć proces rozpatrzenia reklamacji.

 

W sytuacji, gdy Produkt jest wadliwy, Klient ma prawo żądać obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt na wolny od wad lub usunie wadę. Ograniczenie to nie dotyczy sytuacji, gdy Produkt był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedającego, lub gdy Sprzedający nie spełnił obowiązku wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.

 

Klient ma prawo zamiast usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, lub zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, o ile doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest możliwe i nie generuje nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także niedogodności, które mogłyby wyniknąć dla Klienta w przypadku zastosowania innego sposobu zaspokojenia.

 

Sprzedający zobowiązuje się rozpatrzyć każdą reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli to nie jest możliwe, Sprzedający zobowiązuje się poinformować Klienta o terminie rozpatrzenia reklamacji.

 

Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady, lub złożył oświadczenie o obniżeniu ceny określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uznaje się, że żądanie to jest uzasadnione.

 

W przypadku gdy do rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest dostarczenie Produktu do Sprzedającego, Klient jest zobowiązany dostarczyć Produkt na koszt Sprzedającego. Produkt może być również odebrany od Klienta przez kuriera na zlecenie Sprzedającego, po wcześniejszym uzgodnieniu szczegółów.

 

X. PROCEDURA SKARG DOTYCZĄCYCH ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

Jako Sprzedający, dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i niezakłócone działanie naszego sklepu internetowego, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej. Zobowiązujemy się do niezwłocznego rozwiązania wszelkich zgłoszonych problemów technicznych przez naszych Klientów.

 

Zachęcamy Klientów do natychmiastowego zgłaszania wszelkich nieprawidłowości lub zakłóceń w funkcjonowaniu serwisu.

 

Zgłoszenia dotyczące problemów z funkcjonowaniem Sklepu powinny być przesyłane drogą elektroniczną na adres [email protected] .

 

W zgłoszeniu prosimy o podanie następujących informacji: imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj oraz datę wystąpienia problemu związanego z funkcjonowaniem Sklepu.

 

Zobowiązujemy się do rozpatrzenia każdego zgłoszenia w ciągu 14 dni od jego otrzymania. W przypadku, gdyby było to niemożliwe, poinformujemy Klienta w tym samym terminie o planowanym czasie rozpatrzenia zgłoszenia.

 

XI. ZASADY KORZYSTANIA Z NEWSLETTERA

 

Jeżeli Klient zdecyduje się na zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w formularzu na stronie www.fulvipets.pl do celów marketingowych, w tym na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną (np. w formie Newslettera) lub telefonicznie, będzie on otrzymywał bezpłatną usługę Newslettera. Usługa ta polega na okresowym przesyłaniu informacji handlowych drogą elektroniczną (e-mail) na wskazany przez Klienta adres e-mail.

 

Newsletter zawierać będzie informacje o ofercie produktowej, nowościach, bieżących promocjach oraz innych wiadomościach związanych z działalnością Sprzedającego i jego produktami, w tym opinie, materiały prasowe, linki do stron internetowych partnerskich lub artykułów na blogu Sprzedającego.

 

Klient ma prawo w dowolnym momencie zmienić adres e-mail, na który przesyłany jest Newsletter, lub zrezygnować z tej usługi, klikając na link do rezygnacji, który znajduje się w stopce każdego Newslettera.

 

Reklamacje związane z usługą Newslettera powinny być zgłaszane drogą elektroniczną na adres: [email protected]  .

 

Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, adres e-mail Klienta, szczegółowy opis przedmiotu reklamacji, w tym konkretne żądanie i jego uzasadnienie, a także podpis osoby składającej reklamację.

 

Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 30 dni od dnia ich otrzymania. Po rozpatrzeniu reklamacji, Sprzedający skontaktuje się z Klientem, informując o swojej decyzji drogą elektroniczną na adres e-mail podany w reklamacji.

 

XII. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Dane osobowe, które Klient udostępnia w naszym Sklepie internetowym, są przetwarzane zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. W szczególności przestrzegamy Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazywanego RODO) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr 119, str. 1, wraz z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1781).

 

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych Klientów znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej na naszej stronie internetowej.

 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Umowy sprzedaży, które są zawierane zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu, podlegają prawu polskiemu. W przypadku Klientów, którzy są Konsumentami, stosuje się prawo kraju, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu, pod warunkiem, że Sprzedający prowadzi lub kieruje swoją działalność do tego kraju.

 

Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozwiązywania sporów i dochodzenia roszczeń przed stałym polubownym sądem przy Inspektorze Wojewódzkiej Inspekcji Handlowej. Więcej informacji na temat procedury dostępnej na stronie: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php .

 

Sprzedający informuje, że na stronie internetowej http://ec.europa.eu/consumers/odr/  znajduje się platforma do internetowego rozstrzygania sporów (ODR – online dispute resolution) między konsumentami a przedsiębiorcami na szczeblu UE.

 

W przypadku wszelkich sporów między Sprzedającym a Konsumentem, właściwe do rozpatrzenia są sądy powszechne.

 

W przypadku wszelkich sporów między Sprzedającym a Klientem niebędącym Konsumentem, sprawy rozstrzyga wyłącznie sąd polski.

 

Prawa własności intelektualnej do produktów sprzedawanych w Sklepie należą do Sprzedającego lub jego licencjodawców. Wszelkie takie prawa są zastrzeżone.

 

Wyłączne prawo do treści udostępnianych za pośrednictwem Sklepu internetowego, w tym prawa autorskie, nazwa Sklepu, znaki towarowe Sprzedającego, ich elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa do baz danych, są własnością KYA NATURAL COMPANY Sp. z o.o. lub jego licencjodawców i są chronione odpowiednimi przepisami.

 

W przypadku braku szczegółowych regulacji w niniejszym Regulaminie, stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2023