Zapisz się do newslettera i odbierz 10% zniżki! Opowiemy Ci, jak każdego dnia najlepiej zadbać o zdrowie Twojego ukochanego pupila.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szczególnie zależy nam na ochronie Twojej prywatności i zabezpieczeniu Twoich danych osobowych jako użytkownika www.fulvipets.pl. Zwracamy uwagę na najwyższe standardy ochrony prywatności i podejmujemy wszystkie możliwe środki w celu zabezpieczenia Twoich danych.

Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu dostarczyć Ci informacje na temat sposobu przetwarzania Twoich danych oraz wykorzystania plików cookie. Znajdziesz tutaj informacje na temat Twoich praw i naszych obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych, jak również jak i gdzie Twoje dane są gromadzone i przechowywane.

Przepisy o ochronie danych osobowych oparte są na rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. dotyczącym ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, a także uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazywanego „RODO”).

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem Twoich danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem naszej strony www.fulvipets.pl jest KYA NATURAL COMPANY Sp. z o.o. z siedzibą w Czarnej Wsi Kościelnej, ul. Szkolna 6, 16-020 Czarna Wieś Kościelna (NIP: 9662174620, REGON: 524661530), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0001023281, dalej określany jako „Administrator”.

KYA NATURAL COMPANY Sp. z o.o. jest producentem i dystrybutorem produktów najwyższej jakości z kwasem fulwowym, a także właścicielem marki Fulvi Pets.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, możemy komunikować się za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected]  . Nie mamy wyznaczonego Inspektora Danych Osobowych.

ZAKRES, CEL I PODSTAWA PRAWNA I OKRES PRZETWARZANIA ZBIERANYCH DANYCH

Na stronie www.fulvipets.pl gromadzimy i przetwarzamy dane w celu realizacji umów sprzedaży, co obejmuje realizację umów kupna-sprzedaży, wysyłkę na Twój adres oraz ewentualne postępowanie reklamacyjne (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. B RODO).

Rodzaje danych osobowych podlegających przetwarzaniu:

  1. W celu wykonania umowy i podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, w tym: płatność, dostawa, zwroty, roszczenia z tytułu rękojmi: imię, nazwisko, adres, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu, informacje o płatności, szczegóły zamówienia. Na podstawie Artykułu 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy).
  2. W celu udzielania odpowiedzi na przesłane przez Klienta pytania za pośrednictwem formularza kontaktowego: imię, adres e-mail. Na podstawie Artykułu 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora – prowadzenie i rozwój działalności gospodarczej, dbanie o relacje z Klientem).
  3. W celu prowadzenia newslettera: imię, adres e-mail. Na podstawie Artykułu 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda).
  4. W celu administracji, rozwoju, ochrony naszej działalności oraz doskonaleniu naszych usług i produktów: historia zamówień, informacje o dostawie, szczegóły płatności, historia kliknięć i przeglądania (w związku z plikami cookie). Na podstawie Artykułu 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora – prowadzenie i rozwój działalności gospodarczej, ulepszanie produktów).
  5. W celu wypełnieniu obowiązków prawnych wynikających z przepisów, na przykład obowiązków podatkowych i księgowych: imię, nazwisko, adres, informacje o płatności i szczegóły zamówienia. Na podstawie Artykułu 6 ust. 1 lit. c) RODO (wypełnianie obowiązku prawnego).
  6. W celu dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami: imię, nazwisko, adres, informacje o płatności, szczegóły zamówienia. Na podstawie Artykułu 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora – obrona interesów Administratora).

Twoje dane osobowe mogą być wykorzystywane do celów marketingowych, np. do przesyłania informacji o ofertach sklepu oraz promocjach, czyli Newslettera e-mail, ale tylko w przypadku Twojej zgody, którą wyrazisz poprzez wpisanie swojego adresu do Newslettera (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Masz prawo do wycofania zgody na otrzymywanie korespondencji marketingowej w dowolnym momencie, kontaktując się ze sklepem pod adresem [email protected]  (w tytule wiadomości „Rezygnacja z Newslettera”).

Zapisanie się do newslettera e-mail następuje przez wprowadzenie adresu e-mail w specjalnym polu na stronie Sklepu. Potwierdzenie zgody na otrzymywanie newslettera e-mail następuje poprzez potwierdzenie adresu e-mail, które otrzymasz wiadomością e-mail.

Gromadzone dane osobowe mogą być również wykorzystywane do tworzenia grup klientów i przypisywania kont do tych grup na podstawie statusu klienta lub historii zakupów. Na tej podstawie możemy wysyłać bardziej spersonalizowane informacje i komunikaty o naszych produktach i usługach.

Do monitorowania, raportowania i ulepszania naszych usług, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane do innych celów niż te wymienione powyżej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W pozostałych przypadkach, przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie wymagało Twojej wyraźnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Pamiętaj, że masz prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie.

PROFILOWANIE

W naszym sklepie korzystamy z procesu zwanego profilowaniem. Profilowanie to automatyczne przetwarzanie informacji osobowych w celu analizy pewnych aspektów związanych z naszymi klientami. Stosujemy profilowanie w celach marketingowych, co pozwala nam lepiej zrozumieć Państwa preferencje dotyczące naszych produktów i dostosować naszą ofertę do Państwa potrzeb. Ważne jest, że to działanie nie ma żadnych negatywnych konsekwencji prawnych dla Państwa, ani nie wpływa negatywnie na Państwa sytuację. Nie stosujemy żadnych innych automatycznych decyzji dotyczących pojedynczych klientów. Profilowanie jest używane tylko wtedy, gdy otrzymaliśmy wyraźną zgodę od danej osoby (która może być wycofana w dowolnym momencie), jest to dozwolone przez prawo lub jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy.

PRZEKAZYWANIE DANYCH

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, które pomagają nam dostarczyć Ci nasze produkty i usługi. Mogą to być dostawcy usług IT, firmy kurierskie, firmy księgowe itp. Wszystkie te podmioty przetwarzają dane w naszym imieniu i są zobowiązane do zachowania poufności Twoich danych i bezpiecznego ich przetwarzania.

Możemy być również zobowiązani do udostępnienia Twoich danych osobowych na mocy przepisów prawa, np. na wniosek organów ścigania lub w celu spełnienia obowiązków podatkowych, księgowych lub innych obowiązków regulacyjnych.

Twoje dane nie są i nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. W tym celu stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają ochronę przetwarzanych danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, nieautoryzowanym dostępem, zmianą lub udostępnieniem, zarówno przypadkowym, jak i celowym.

Twoje dane są przechowywane na bezpiecznych serwerach, które są chronione, między innymi, przez szyfrowanie, hasła, zabezpieczenia fizyczne i inne technologie.

Ochrona danych obejmuje również regularne kopie zapasowe, aby zapobiec utracie informacji w wyniku awarii technicznych. Wszystkie kopie zapasowe są zabezpieczone i przechowywane w bezpiecznym miejscu.

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez nas tylko przez taki czas, jaki jest potrzebny do realizacji celów, do których dane te były gromadzone, w szczególności do realizacji umów sprzedaży, realizacji obowiązków podatkowych, księgowych lub innych obowiązków regulacyjnych.

Dane osobowe gromadzone w celach marketingowych będą przechowywane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie. Pamiętaj, że masz prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych i ich kopii, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail [email protected] .

 

POLITYKA COOKIES

Szczegóły dotyczące polityki plików Cookies znajdują się na stronie: Polityka plików cookies 

Pragniemy zwrócić uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nie administrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres email: [email protected]  

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES

Nasza strona www.fulvipets.pl korzysta z plików cookies, które są małymi plikami tekstowymi wysyłanymi do Twojego urządzenia, gdy odwiedzasz naszą stronę. Cookies pomagają nam zrozumieć, jak użytkownicy korzystają z naszej strony, abyśmy mogli ją ulepszać.

Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookies. Możesz jednak zmienić ustawienia przeglądarki, aby odrzucić pliki cookies, dostosować je do swoich preferencji lub otrzymać ostrzeżenie, gdy pliki cookies są wysyłane. Pamiętaj, że niektóre funkcje naszej strony mogą nie działać poprawnie bez plików cookies.

NASZA STRONA I TRZECIE STRONY

Nasza strona www.fulvipets.pl może zawierać linki do innych stron, które nie są obsługiwane przez nas. Nie jesteśmy odpowiedzialni za praktyki ochrony prywatności tych stron. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności każdej strony, którą odwiedzasz.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w tej Polityce Prywatności. Każda zmiana będzie opublikowana na naszej stronie. Zalecamy regularne sprawdzanie naszej Polityki Prywatności, aby być na bieżąco z naszymi praktykami dotyczącymi ochrony prywatności.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej Polityki Prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail [email protected]